Bão Talim

Bão Talim dần suy yếu

Bão Talim dần suy yếu, miền Bắc đề phòng mưa lớn sau bão. Người dân tiếp tục đề phòng nguy cơ mưa lớn gây lũ quét, sạt lở.