Thông tin xuất bản

Nhà cung cấp

Cộng đồng otonet.fun

Địa chỉ: https://otonet.fun/

Email: info[@]otonet.fun

Bản quyền

Nội dung của Cộng đồng đăng tải tại otonet.fun sẽ do thành viên đăng tải nội dung giữ bản quyền. otonet.fun không giữ bản quyền nội dung của thành viên, cũng như không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tuy nhiên, otonet.fun giữ quyền sử dụng nội dung để đăng tải lên trang tin của cộng đồng.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Những thông tin đăng tải trên trang web này do các thành viên của cộng đồng otonet.fun đăng tải theo quan điểm riêng của mình. Theo đó, xin hiểu rằng:

Tác giả và bên xuất bản các thông tin trên trang web này không nhằm mục đích cung cấp nội dung tư vấn hay dịch vụ liên quan đến bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống, hay trong các lĩnh vực chuyên môn khác. Do đó, quý vị không nên sử dụng những thông tin này thay cho nội dung tư vấn chuyên môn từ các chuyên gia tư vấn chuyên môn.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên trang web này được lấy từ những nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, otonet.fun không chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót hay bỏ sót hoặc hệ quả nào từ việc sử dụng những thông tin này. Mọi thông tin đăng tải trên trang web này được giữ „nguyên trạng“; chúng tôi không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác và tính cập nhật hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này, và không đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được nêu rõ hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về việc áp dụng, tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trong mọi trường hợp, otonet.fun cùng các đơn vị hợp danh hoặc pháp nhân hoặc thành viên, đại lý hoặc nhân viên của otonet.fun sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý vị hoặc bất kỳ cá nhân nào từ bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa vào những thông tin trên trang web này hoặc bất kỳ thiệt hại mang tính hệ quả, cụ thể hoặc thiệt hại tương tự thậm chí trong trường hợp otonet.fun đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Một số đường dẫn trên trang web này liên kết với những trang web khác do các bên thứ ba quản lý, không thuộc quyền kiểm soát của otonet.fun. otonet.fun không đưa ra phát biểu nào về tính chính xác hoặc về bất kỳ khía cạnh nào khác của những thông tin đăng tải trên các trang web đó.

Chỉnh sửa nội dung của thành viên

otonet.fun giữ quyền chỉnh sửa nội dung của thành viên với mục đích cho bài viết dễ hiểu hơn. Mọi thay đổi về ý nghĩa bài viết nếu có không nằm trong chủ định của otonet.fun và otonet.fun không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Xóa nội dung của thành viên

otonet.fun giữ quyền xóa nội dung của thành viên nếu vi phạm với qui định của diễn đàn, hoặc được đại đa số các thành viên diễn đàn yêu cầu thông qua biểu quyết.

Sử dụng nội dung của thành viên

otonet.fun giữ quyền sử dụng nội dung của thành viên để đăng lên trang chủ của cộng đồng.