Giải trí

Bia cắt tiết 

Bia cắt tiết. 6 giờ chiều mùa hè 198x cuối, cả bãi bia góc ngã 3 Thái Thịnh – Nguyễn Lương Bằng người đông như ong …

Những bài thơ nhậu

Những bài thơ nhậu của những người không xe dịch cuối tuần. Cuối tuần làm cốc bia, chém gió cùng vài người bạn thật là tuyệt vời.