Cán bộ tiền khởi nghĩa
Được ưa thích
Đại giáo chủ Otonet
Thương gia Businessman
Trung lưu rank 3
Tài sản: 89129.63
Tham gia: 1 Tháng Ba, 2023 4:21 chiều
Last seen: 28 Tháng Năm, 2024 9:19 sáng
20.6 K
Bài biết diễn đàn
11
Chủ đề
1
Câu hỏi
8
Trả lời
1
Bình luận câu hỏi
60.6 K
Đã thích
116.6 K
Received Likes
17
Received Dislikes
8/10
Đánh giá
0
Bài viết Blog
30
Bình luận Blog

Múi giờ

Asia/Ho Chi Minh

Chữ ký

“ Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ.”

Mạng xã hội