Từ mùa thu cách mạng đến Tuyên ngôn độc lập 02/9/1945 (phần 1)

Từ mùa thu cách mạng đến Tuyên ngôn độc lập 02/9/1945 (phần 1). Diễn đàn xin trân trọng giới thiệu bài viết của nữ tác giả  Cô Cô

KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO . Hồ Chí Minh

KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO . Hồ Chí Minh

Diễn đàn xin trân trọng giới thiệu bài viết của nữ tác giả  Cô Cô

Trong tác phẩm Con đường giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên ba điều kiện của thời cơ khởi nghĩa: Một là, chính quyền thực dân đế quốc đã lung lay bối rối đến cao độ, chúng đã cảm thấy không thể nào ngồi yên giữ địa vị của chúng như trước. Hai là, quần chúng nhân dân đói khổ đã căm thù thực dân đế quốc đến cực điểm, đã thấy cần phải đồng tâm hiệp lực, nổi dậy lật đổ ách thống trị của đế quốc thực dân, vì mọi người hiểu rằng nếu ngồi yên cũng chết. Ba là, đã có một chính đảng cách mạng đủ sức tổ chức lãnh đạo quần chúng nhân dân nổi dậy khởi nghĩa theo một đường lối đúng đắn, một kế hoạch phù hợp, bảo đảm giành thắng lợi cho cuộc tổng khởi nghĩa.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn, đầy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1945, tình hình thế giới và trong nước biến chuyển rất mau lẹ.

Ngày 09/3/1945, Nhật đảo chính Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa, thay đổi các hình thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức và đấu tranh cho thích hợp.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ngày 12/3/1945, Ban Thường vụ trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Chỉ thị đã xác định: “Đế quốc phát xít Nhật là kẻ thù chính – kẻ thù cụ thể trước mắt – duy nhất của nhân dân Đông Dương”. Ban Thường vụ quyết định thay đổi khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” và đưa ra khẩu hiệu “Chính quyền cách mạng của nhân dân” để chống lại chính quyền Nhật và chính phủ bù nhìn thân Nhật. Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định phát động một cao trào kháng Nhật, cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

Sĩ quan Nhật tập hợp công dân Pháp tại Việt Nam

Ngày 13/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, trên cơ sở đánh giá tình hình thế giới và trong nước đã khẳng định cơ hội khởi nghĩa giành chính quyền đã tới. Trung ương Đảng đã thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc và ngay trong đêm Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra quân lệnh số 1 – Lệnh tổng khởi nghĩa đã được phát đi trong cả nước.

Ngày 14/8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh.

Thời cơ của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chỉ xuất hiện khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện, hàng ngũ chỉ huy của Nhật ở Đông Dương chia rẽ đến cực điểm, quân lính Nhật tan rã, mất tinh thần, bọn Việt gian thân Nhật hoảng sợ. Đồng thời, thời cơ cách mạng xuất hiện cũng là lúc mọi chuẩn bị của Đảng ta về lực lượng, đường lối, phương châm tác chiến đã hoàn thiện, khi mà cao trào cứu nước của toàn dân đã dâng lên tới đỉnh cao nhất. Các cuộc khởi nghĩa từng phần đã nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng. Khu giải phóng và căn cứ địa được lập ra trong cả nước, quân đội cách mạng đã được thành lập, chiến tranh du kích phát triển và lan rộng; “đội quân chính trị” của quần chúng nhân dân bao gồm hàng chục triệu người được tập hợp trong Mặt trận Việt Minh đã sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng thời cơ này không tồn tại vĩnh viễn, mà sẽ biến mất khi quân Đồng minh tiến vào nước ta để tước vũ khí của phát xít Nhật. Với bản chất thực dân đế quốc phản cách mạng, quân Đồng minh chắc chắn sẽ cấu kết với lực lượng phản cách mạng mà đàn áp lực lượng cách mạng trong cả nước, dựng ra một chính quyền tay sai bù nhìn trái với ý chí và nguyện vọng của dân tộc ta. Hơn thế nữa, đế quốc Pháp dưới sự ủng hộ của Chính phủ Anh cũng đang lăm le khôi phục lại địa vị cũ ở Đông Dương. Bọn phản động ở trong nước cũng đang tìm cách “thay thầy đổi chủ”, mong tìm cơ hội cho bản thân. Thời cơ cách mạng chỉ tồn tại từ khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam. Đó là lúc kẻ thù cũ đã đứng im, nhưng kẻ thù mới chưa kịp đến, tạo thành tình thế so sánh lực lượng có lợi nhất cho cách mạng. “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh lớn tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập…” như lời Bác nói.

Ngày 16/8/1945, tại Quốc dân đại hội, các đại biểu đã thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, thông qua Lệnh tổng khởi nghĩa, quy định quốc kỳ, quốc ca, thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức là Chính phủ Lâm thời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta… Chúng ta không thể chậm trễ”

Ngày 17/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ và Thành ủy Hà Nội, quần chúng cách mạng đã giương cao lá cờ đỏ sao vàng, biến diễn đàn của chính phủ Trần Trọng Kim thành cuộc mít tinh tuyên truyền đường lối cách mạng, kêu gọi toàn dân tổng khởi nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Từ ngày 14 – 18/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam…

Ngày 19/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Kạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu… Ngày 25/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn – Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre… Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân.

Cách mạng tháng Tám thành công đã trả lại cho nước Việt Nam nền tự do độc lập, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một thời kỳ mới, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.

Cuộc mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19/8/1945.

Tác giả  Cô Cô , độc giả có thể theo dõi chi tiết tại https://otonet.fun/forums/tan-gau-ve-van-hoa-lich-su/tu-mua-thu-cach-mang-den-tuyen-ngon-doc-lap-02-9-1945/

Phòng khi bạn bỏ lỡ:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường dự AIPA-44, thăm chính thức Indonesia, Iran

Sáng nay (4-8), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, lên đường dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 44 (AIPA-44), thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Th...

Từ mùa thu cách mạng đến Tuyên ngôn độc lập 02/9/1945 (phần 7)

Từ mùa thu cách mạng đến Tuyên ngôn độc lập 02/9/1945 (phần 7).Diễn đàn xin trân trọng giới thiệu bài viết của nữ tác giả  Cô Cô

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 8 Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Sáng 17/7/2023, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã chủ trì buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về công bố 08 Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5. Theo đó, 8 luật vừa đư...

Gần 1000 người bị kết án trong vụ Đồi Capitol ngày 06/01/2021

Gần 1000 người bị kết án trong vụ Đồi Capitol ngày 06/01/2021. Người sáng lập Oath Keepers bị kết án 18 năm. Bản án lâu nhất đối với

Từ mùa thu cách mạng đến Tuyên ngôn độc lập 02/9/1945 (phần 9)

Từ mùa thu cách mạng đến Tuyên ngôn độc lập 02/9/1945 (phần 9). Diễn đàn xin trân trọng giới thiệu bài viết của nữ tác giả Cô Cô

Hiệp đồng tác chiến trong Chiến dịch Mường Sủi.

Thắng lợi của Chiến dịch Mường Sủi giữa năm 1969 đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật chiến dịch, trong đó điểm nổi bật là hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam và Quân Giải phóng nhân dân Lào. Thực hiện quyết tâ...

Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7) và những giá trị lịch sử nối tiếp  của Dân tộc Việt Nam

Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7) và những giá trị lịch sử nối tiếp  của Dân tộc Việt Nam. Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm là ngày

VKSND cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị giám đốc thẩm vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Nhận thấy Bản án hình sự sơ thẩm số 70/2022/HS-ST ngày 22/9/2022 của TAND tỉnh T xét xử Nguyễn Văn V về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” áp dụng không đúng pháp luật nên ngày 23/3/2023, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành Quyết...

Việt Nam không “tự mình cô lập mình” trong thực hiện chính sách quốc phòng.

Đến nay, Việt Nam đã 4 lần công bố Sách trắng quốc phòng, trong đó công khai chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ, nhằm mục tiêu tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách đ...
5 18 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x